12 mei, de internationale Dag van de Verpleging

maandag 11 mei 2015

Florence Nightingale, de grondlegster van het verplegersberoep, wordt elk jaar herdacht op 12 mei. Daarom is 12 mei ook de internationale Dag van de Verpleging. Op die dag worden alle verzorgenden en verpleegkundigen in de bloemetjes gezet. Dit jaar is het thema: 'Kracht en effectiviteit van verpleegkundigen bij veranderingen'.

Wie was Florence Nightingale?

Als jonge vrouw verzorgde Florence Nightingale gewonde soldaten tijdens de Krimoorloog in 1856. Ze zette zich zo ook in voor de bestrijding van onhygiënische situaties in de verpleegkunde. Hiertoe zette ze een ongeziene hoeveelheid verzamelde gegevens over leefbaarheid, ziekte en sterfte in ziekenhuizen om in statistieken. Na de Krimoorlog richtte ze de eerste verpleegopleiding op. Dat was in 1859, hetzelfde jaar als de release van haar boek 'Notes on Nursing' over de principes van goede ziekenverpleging. Vandaar dat Florence Nightingale algemeen wordt beschouwd als de grondlegster van de moderne verpleegkunde.

dag van de verpleging 12 mei
12 mei is de internationale dag van de verpleging.

Verpleegkundige: een mooi, maar veeleisend beroep

Verpleegkundigen zetten zich dag en nacht in voor zieken en hulpbehoevenden. De aandacht die ze je als patiënt geven en toewijding waarmee ze dat doen is bewonderenswaardig. Dat geldt voor elke verpleegkundige, ongeacht de werkplek. Ziekenhuizen streven ernaar om patiënten zo snel als mogelijk opnieuw in hun vertrouwde omgeving te krijgen. Vaak is er echter nog nazorg nodig. Vandaar het toenemende belang van de thuisverpleegkundige.

Samen op weg naar meer zelfstandigheid

Thuisverpleegkundigen zorgen ervoor dat je - ondanks je zorgbehoefte - toch in je eigen omgeving kan blijven wonen. Dat geldt evengoed voor de nazorg bij het herstel na een ingreep als voor het wassen van zieken. Door de tomeloze inzet van de verpleegkundigen in onze samenleving, slagen mensen er in om langer in hun eigen huis te blijven wonen óf om sneller weer thuis te zijn na een ingreep. Zoiets is van onschatbare waarde, voor de maatschappij als geheel, maar vooral voor de betrokken patiënten en hun omgeving.

Thuisverplegers zijn een sprekend voorbeeld van het thema van dit jaar van de internationale Dag van de Verpleging. Zij werken immers permanent in veranderende omgevingen en doen dat op een erg effectieve manier. Ze zijn van essentieel belang voor onze samenleving. Thuisverplegers vormen de brug tussen patiënt en ziekenhuis. Sterker nog, ze creëren als het ware de ruimte die nodig is om - ondanks de zorgbehoefte - je zelfstandigheid zo veel mogelijk te blijven bewaren. Thuisverplegers brengen de verpleegkunde naar je toe. En op de internationale Dag van de Verpleging willen we daar graag nog eens extra onze dankbaarheid voor uitspreken.

Meer informatie over thuiszorg?

Wil je graag meer informatie over thuiszorg of over thuisverzorgingsproducten? Tomcare adviseert je graag over de gespecialiseerde, hygiënische verzorgingsproducten waar Florence Nightingale destijds zo voor geijverd heeft.