Hoe voorkomt men vereenzaming bij alleenstaande bejaarden?

woensdag 25 maart 2015

Vereenzaming bij ouderen is helaas iets wat steeds vaker voorkomt. We moeten een onderscheid maken tussen sociale en emotionele eenzaamheid. Bij sociale vereenzaming is er een effectief gebrek aan sociale contacten. Emotionele eenzaamheid daarentegen kan ook voorkomen bij voldoende sociaal contact. Het gaat puur om de beleving van de persoon zelf. Hij of zij voelt zich eenzaam.

Enkele tips om de vereenzaming tegen te gaan

Het effect van een huisdier

Een erg efficiënte aanpak van vereenzaming is ervoor zorgen dat de bejaarde een huisdier heeft. Het gezelschap en de liefde van zo'n dier doet wonderen. Bovendien zorgt het er in het geval van bijvoorbeeld een hond ook nog voor dat de bejaarde regelmatig fysiek actief blijft door te gaan wandelen. Dat is op zich weer een goede aanleiding voor ander sociaal contact.

vereenzaming bij bejaarden is een veel voorkomend probleem. Een huisdier kan helpen

Telefoon en internet

Elke bejaarde zou zeker een telefoon in huis moeten hebben. Het stelt hen in de mogelijkheid om snel en op een makkelijke manier contact te leggen. Daarnaast kan een telefoon ook erg belangrijk blijken in situaties waarin het minder goed gaat en er (dringende) hulp nodig is. Ook het internet kan een belangrijke rol spelen. Vanuit de overheid worden inspanningen geleverd om ouderen van de voordelen van het internet te overtuigen. Het geeft u een blik op de wereld en maakt sociaal contact met familie en kleinkinderen ineens een pak eenvoudiger.

Bezoek is altijd leuk

Het hoeft allemaal niet zo officieel te zijn, gewoon af en toe een langskomen voor een babbel en een kopje koffie is prima. Het zijn momenten waar bejaarden naar uit kijken. Bejaarden die regelmatig bezoek krijgen zorgen er vaker voor dat ze er goed blijven uit zien, want dat is voor hun vaak belangrijk. Regelmatig langsgaan zorgt er ook voor dat u als familielid of vriend beter op de hoogte bent van de gemoedstoestand en de gezondheidstoestand van de bejaarde. Zo kan u sneller ingrijpen als er zich een probleem aandient.

Kwaaltjes

Vereenzaming is niet goed voor de gezondheid. Dat wijst onderzoek uit. Bij iemand die zich eenzaam voelt, treden er veel sneller ouderdomskwaaltjes op, zoals zit- en rugproblemen of incontinentie. Daarbij is er geen verschil tussen sociale of emotionele vereenzaming. Anderzijds is het goed als ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het is met andere woorden belangrijk om een evenwicht te vinden tussen zelfstandig thuis blijven wonen en voorkomen dat iemand intussen vereenzaamt.

Thuishulp

Thuishulp kan er mee voor zorgen dat een oudere langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Een beetje extra hulp in het huishouden is vaak nodig en welkom. Daarnaast is het zo dat er naar de komst van de thuishulp wordt uitgekeken. Vaak wordt er koffie gezet met een koekje en passeren de nieuwtjes van de voorbije week de revue.

Activiteiten buitenshuis

Verschillende organisaties zorgen voor een aanbod buitenshuis specifiek voor bejaarden. Het gaat over zeer diverse activiteiten zoals zwemmen, bridge, wandelen, koken, een filmmiddag,... Vaak kan het OCMW uit uw buurt u hierover goed informeren. Het gaat in de regel immers over lokale initiatieven. Het is belangrijk om de oudere hierin wat te stimuleren. De eerste stap is vaak de moeilijkste als men zich sociaal geïsoleerd voelt, maar eenmaal die kaap is genomen, blijkt dat bejaarden vaak erg enthousiast zijn over hun nieuwe 'hobby' en het daarbij horende sociaal contact.

U merkt het, vereenzaming bestrijden vraagt geen grootse aanpak. Het is wel belangrijk er aandacht voor te hebben en oplettend te zijn voor tekenen van vereenzaming. Niemand is graag tot last, dus wordt de last vaak zwijgend gedragen. Maar door zelf wat initiatief te nemen of bijvoorbeeld beroep te doen op een organisatie als kontakt bejaarden, kan vereenzaming voorkomen of verholpen worden. Houdt er wel altijd rekening mee dat het evenwicht tussen autonomie en 'bemoeizucht' bewaard blijft.

Neem zeker ook een kijkje op onze webshop voor producten zoals incontinentiemateriaal, verbanden en kleefpleisters.