Is er een terugbetaling voor incontinentiemateriaal?

woensdag 24 juni 2015

Incontinentie

Incontinentie is een vervelende kwaal, waarover je niet graag praat. Gelukkig zijn er tegenwoordig een grote verscheidenheid aan incontinentiematerialen van goede kwaliteit, zodat je ook met dit probleem gewoon op een prettige manier je leven kunt leiden zonder dat iemand iets van je kwaal merkt.

Hulpmiddelen voor incontinentie

De meest basale hulpmiddelen voor incontinentie zijn inlegverbanden(wegwerp)luiersoptrekbroekjes en onderleggers
Uiteraard kosten incontinentiematerialen geld. Als je langdurig last hebt van incontinentie kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden om deze kosten terugbetaald te krijgen.

Terugbetalingen van incontinentie materiaal

Verschillende instanties in België hebben regelingen voor het terugbetalen van incontinentiemateriaal.

RIZIV

Voor de echte medische hulpmiddelen zoals ambulante urinalen en opvangmateriaal voor stoelgang en urine, die gebruikt worden als incontinentie optreedt als gevolg van ziekte, geldt het vergoedingensysteem van het RIZIV. Zorgverleners, die deze materialen gebruiken voor hun patiënten, kunnen de kosten bij het RIZIV declareren.

VAPH

Mensen met een handicap, die incontinentiematerialen gebruiken kunnen hiervoor een terugbetaling krijgen van het VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH vergoedt een vast bedrag per jaar (het jaarlijks forfait). De hoogte van het bedrag is afhankelijk van leeftijd en van de aard en ernst van de incontinentie. Je behandelend arts moet hiervoor een formulier invullen dat op de website van het VAPH te vinden is. Ook moet er een multidisciplinair verslag opgemaakt worden door uw multidisciplinaire team.

Het VAPH vergoedt geen medische hulpmiddelen, omdat die immers door het RIZIV worden terugbetaald. Ook kijkt het VAPH of de incontinentie niet op andere manieren verholpen kan worden, door bijvoorbeeld zindelijkheidstrainingen. Alleen personen vanaf vijf jaar komen in aanmerking voor terugbetaling.
De toewijzing van de terugbetaling geldt voor drie jaar. Daarna bekijkt het VAPH opnieuw of de materialen nog nodig zijn.

De Mutualiteiten

Ook de mutualiteiten kennen een forfaitaire vergoeding voor mensen met incontinentieproblemen. De terugbetaling geldt alleen voor mensen die thuis wonen en dus niet in een zorginstelling. Er is onderscheid tussen het groot forfait (€ 493,15) en het klein forfait (€ 160,96). De eerste krijg je als je meer dan vier maanden een vergoeding krijgt voor thuisverpleging. Bovendien geldt dit alleen voor meer ernstige incontinentie. Kom je niet in aanmerking voor dit grote forfait, dan is er de mogelijkheid van een klein forfait. Als je al thuisverpleging hebt, dan keert de mutualiteit het bedrag automatisch uit, anders moet je een aanvraagformulier invullen. Ook hier geldt de toewijzing voor drie jaar.

Meer informatie

Gelukkig zijn er in België regelingen voor tegemoetkoming in kosten voor incontinentiematerialen.

Nog een extra vraag over de terugbetaling van incontinentiematerialen? Neem gerust contact op, wij helpen je graag!