Vrijwilligers staan deze week extra in de kijker

donderdag 01 maart 2018

Bedankt vrijwilligers!

Doe jij vrijwilligerswerk? Dan ben je waarschijnlijk vaak in de weer. Tijdens de Week van de Vrijwilliger van 3 tot 11 maart worden vrijwilligers in de bloemetjes gezet. En dat geldt zeker ook voor de vrijwilligers in de zorg.

Week van de Vrijwilliger als bedanking

In Vlaanderen zetten maar liefst 750.000 mensen zich vrijwillig in. Wat ze doen is heel divers en ook de frequentie waarmee ze het doen kan nogal verschillen. Maar er zijn natuurlijk wel enkele gelijkenissen. Wat ze doen is belangeloos, maar belangrijk. Ze doen het voor anderen en vaak ook voor hun eigen plezier of voldoening. Om al deze vrijwilligers te bedanken, organiseert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk de Week van de Vrijwilliger. Een week lang worden alle vrijwilligers bedankt voor al die belangeloze inzet. Heel wat verenigingen, organisaties en instellingen maken van de Week van de Vrijwilliger gebruik om hun eigen vrijwilligers eens extra in de bloemetjes te zetten.

Ook in de zorg staan vrijwilligers paraat

In de zorgsector draaien vaak ook vrijwilligers mee. Enkele voorbeelden geven een idee, maar er gebeurt natuurlijk veel meer. 

  • Boodschappen doen voor minder mobiele mensen
  • Zieken, senioren of eenzame mensen bezoeken
  • Vrijetijdsactiviteiten organiseren voor hulpbehoevenden
  • Bepaalde zorgtaken uitvoeren
  • Helpen bij praktische vragen
  • Een luisterend oor of aangenaam gezelschap bieden

Je vindt deze vrijwilligers in woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een handicap, ziekenhuizen of andere instellingen. Maar vaak gaan ze ook bij mensen aan huis of in de schoot van een vereniging.

Zelf aan de slag als vrijwilliger?

Denk je er al langer aan om iets zinvol te doen in je vrijetijd? Heb je enkele uurtjes per dag, week, maand of zelfs jaar op overschot? Denk er dan zeker aan om zelf actief te worden als vrijwilliger. Ook in de zorg zijn er heel wat mogelijkheden. Op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vind je een heleboel vrijwilligersvacatures.

Tomcare bedankt alle vrijwilligers – en specifiek degenen die actief zijn in de zorg – van harte voor hun inzet.

Meer informatie over ons aanbod? Contacteer ons gerust.