Algemene vragen

Incontinentieforfait

Er bestaat veel onduidelijkheid over de terugbetalingen in verband met incontinentiemateriaal. Hieronder een aantal veel gestelde vragen.

Wat is een incontinentieforfait?

Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal.

Voor wie is een incontinentieforfait?

Men kan een incontinentieforfait krijgen voor zowel zwaar zorgbehoevende personen als andere personen met incontinentieproblemen.

Wat zijn de voorwaarden voor een incontinentieforfait?

Er zijn verschillende voorwaarden voor een incontinentieforfait die we opdelen in 2 groepen:

Zwaar zorgbehoevenden: Deze persoon moet de laatste 4 van de 12 maanden recht hebben op een forfait B of C. Hij/zij mag de laatste dag van de 4 maanden NIET verblijven in een zorginrichting en deze persoon moet nog een aanzienlijke tijd in leven zijn. Andere personen met incontinentieproblemen: Moeten lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie. Verblijven niet in een zorginstelling en krijgen nog geen tegemoetkoming (geen recht op een forfait).

Hoe kan men een incontinentieforfait aanvragen?

Een aanvraag voor een tegemoetkoming wordt opnieuw opgedeeld in 2 groepen.

Voor zwaar zorgbehoevenden (forfait B of C) gebeurt dit in principe automatisch door uw thuisverpleegkundige. Indien er geen verpleging aan huis komt, kunt u dit aanvragen via uw ziekenfonds. Voor andere personen met incontinentieproblemen kan u een tegemoetkoming aanvragen door een standaardformulier te laten invullen door uw huisarts. Dit formulier dient u aan te vragen bij uw ziekenfonds.


Hoeveel bedraagt een incontinentieforfait?

  • Voor zwaar zorgbehoevenden bedraagt dit in 2014 jaarlijks 493,15 euro. 
  • Voor andere personen met incontinentieproblemen bedraagt dit in 2014 jaarlijks 160,96 euro (maximaal 3 jaar).

OPGELET een incontinentieforfait blijft behouden ongeacht waar u het incontinentiemateriaal aankoopt!


Contacteer Tomcare BVBA!

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend meer info? Dat kan via het telefoonnummer 053 39 38 97 of via het e-mailadres info@tomcare.be. U kan uiteraard ook onderstaand formulier invullen.